Raija Jokinen asuu ja työskentelee Helsingissä ja Sipoossa. Raija on suorittanut taiteen maisterin opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa pääaineenaan tekstiilitaide ja hänen teoksiaan on vuodesta 1990 esitelty lukuisissa koti- ja ulkomaisissa näyttelyissä.

”Pyrin visualisoimaan arkipäiväisiä, meille kaikille esiin tulevia tilanteita ja tuntemuksia sekä niiden liittymistä emotionaaliseen ja fyysiseen ympäristöömme. Teoksissani esiintyy usein ihmisen fyysisestä olemuksesta muistuttavia kuvioita esim. hermosto, verenkierto ja ihon rakenteet, mutta ne lomittuvat ja sulautuvat juuristojen ja oksien verkostoja kuvaaviin muotoihin olematta kuitenkaan erityisesti mitään niistä. Minua kiinnostaa näiden muotojen samankaltaisuus ja loputon variointi sekä niiden elämää ylläpitävä luonne, joka on löydettävissä lähes kaikista elollisista organismeista.

Teokseni saattavat olla esittäviä tai abstrakteja ja viittaukset moniselitteisiä. Haluan pilkkoa kouriintuntuvia asioita alkutekijöihinsä ja järjestää ne uudelleen erilaisten yhteyksien löytämiseksi. Etsin analogioita materiaalisten ja abstraktien rakenteiden välillä ja siihen lähin mahdollinen tarkastelun kohde on oma olemuksemme. Usein pohdinkin, missä menee fyysisen ja psyykkisen tuntemuksemme rajapinta.”

Kotisivut: www.raijajokinen.fi

raija_jokinen_kuumuus.jpg (58526 bytes) raija_jokinen_nebulosa.jpg (208240 bytes) raija_jokinen_tyhjyys.jpg (272680 bytes)  

Kuumuus, 2012

tekniikka: pellavakuitu, ompelu
koko: 
ø 60 cm
hinta: 640 € 
vuokra: 40 €/kk
sijainti: Artborg/Kuntala 


Nebulosa, 1996

tekniikka: pellavakuitu, pellavapaperi, pigmentti
koko:
ø 80 cm
hinta: 600 € 
vuokra: 40 €/kk
sijainti: taiteilijan työhuone. 
Ota yhteys taidelainaamoon

Tyhjyys, 2013

tekniikka: pellavakuitu, ompelu
koko: 60 x 60 cm
hinta: 500 € 
vuokra: 20 €/kk
sijainti: taiteilijan työhuone. 
Ota yhteys taidelainaamoon