Låneinfo

När du i artoteket hittat ett konstverk som intresserar dig, tar du kontakt med oss. Vi ingår ett låneavtal med dig, varefter du kan ta hem konstverket. I samband med överlåtelsen debiteras den första månadshyran som handpeng för lånet. De följande raterna betalas månatligen på en på förhand överenskommen förfallodag. 

Artoteket i Sibbo
Tfn 045 2007 121
taidelainaamo@sipoontaiteilijat.fi

Regler för artoteket i Sibbo

  1. Grundlånetiden är en månad. Konstverk kan hyras också för en längre, på förhand överenskommen tid. Konstverket returneras till artoteket när lånetiden är slut. Låntagaren kan köpa konstverket genom att betala den månatliga hyran tills summan motsvarar konstverkets försäljningspris. Konstverket är konstnärens egendom tills verkets försäljningspris har betalts i sin helhet. 
  1. Låntagaren betalar för konstverket en månatlig låneavgift, som bestäms på följande sätt: 

Konstverkets pris                                  Låneavgift per månad

        0-500 €                                                              20 €

        501 – 1000 €                                                      40 €

        1001 €                                                               60 €

  1. Låneavgiften betalas månatligen, på förhand. 
  1. Låntagaren är skyldig att ersätta skador som eventuellt åsamkats konstverket under lånetiden. 
  1. Om låntagaren vill köpa konstverket, avdras de erlagda låneavgifterna från konstverkets försäljningspris. Konstverket kan även köpas direkt, utan lån. 
  1. Ifall konstverket inte returneras till artoteket senast den dag då lånetiden upphör, ska lånetagaren som straffavgift betala följande månads hyra till artoteket. Om betalningen är fördröjd en månad eller mera, har artoteket rätt att kräva att konstverket omedelbart returneras. 
  1. Då avtalet görs bestyrker låntagaren sin identitet genom att uppvisa ett giltigt identitetsbevis. 
  1. I samband med returneringen granskas konstverket av artotekets personal, som godkänner returneringen. 

 


Sipoon Taiteilijat ry Sibbo Konstnärer rf